Wie?

Flex-I.D. B.V. ontwikkelt software ten behoeve van Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Het ontwikkelteam combineert daarin een uitzonderlijk hoge kundigheid met een indrukwekkende (opsporings-) domeinkennis met betrekking tot geldende werkprocessen op het gebied van opsporing en strafrechtketen.

Wat?

De belangrijkste producten van Flex-I.D. zijn Summ-IT en Screen-IT.

Summ-IT

Summ-IT dekt het volledige werkproces in opsporingsonderzoeken, van eerste melding tot en met (digitaal) procesdossier. Het systeem kent meerdere modules.

Screen-IT

Screen-IT is het systeem waarin het volledige werkproces voor de uitvoering van antecedentenonderzoeken wordt ondersteund. Tot de antecedentenonderzoeken behoren de zogenaamde betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoeken en de A- en P-Veiligheidsonderzoeken.

De licentiehouders van Summ-IT omvatten het volledige Nederlandse opsporingsdomein.